Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Consumenten

 • De actie wordt georganiseerd door Jumbo Supermarkten B.V. (hierna: “Jumbo”), kijk op uw regio pagina voor een overzicht van de deelnemende winkels.
 • Bij elke €10,- aan boodschappen ontvangt u één gratis ‘Sparen voor je School’ schoolpunt met daarop een actiecode.
 • Bovenstaand bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en eventuele servicekosten.
 • De actie geldt niet bij het doen van online boodschappen op Jumbo.com.
 • De actiecode(s) ontvangt u in de deelnemende Jumbo supermarkten in de uitreikperiode. Kijk op uw regio pagina voor de data van de uitreikperiode.
 • De actiecodes kunnen éénmalig worden geactiveerd via de actiewebsite www.jumbosparenvoorjeschool.nl of via de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is te downloaden in de Google Play Store of IOS App Store.
 • Bij het éénmalig activeren van de actiecode kunt u zelf kiezen aan welke deelnemende basisschool u deze actiecode wilt toewijzen. De toegewezen actiecode zal worden geregistreerd op de naam van door u gekozen basisschool.
 • Unieke codes kunnen uitsluitend digitaal worden geactiveerd. Kijk op uw regio pagina tot wanneer deze codes kunnen worden geactiveerd. Indien u de vouchers met codes in een zogenaamde dropbox in de winkel of bij de school deponeert, zorgt respectievelijk de winkel en de school voor digitale activatie van de actiecodes bij de betreffende school.
 • Na het sluiten van de inlevertermijn worden de geactiveerde actiecodes per regio geteld. Vervolgens worden per school naar rato van het aantal geactiveerde actiecodes de waardecheques verdeeld voor de aankoop van schoolartikelen en andere relevante artikelen. Het aanbod van de artikelen is door Jumbo in samenspraak met de deelnemende leveranciers specifiek voor deze campagne afgestemd. Kijk op uw regio pagina voor de data van de inlevertermijn.
 • Jumbo behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen. Jumbo raadt u derhalve aan de website regelmatig te bekijken.
 • Als deelnemer bent u zelf verantwoordelijk voor de voucher en draagt u het risico voor ongeoorloofd gebruik, bijv. verlies, diefstal en/of onbruikbaar raken van de voucher.
 • Jumbo is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie en de actiewebsite.
 • Jumbo accepteert uitsluitend originele vouchers en bij vermoeden van onrechtmatigheden behoudt Jumbo zich het recht voor acceptatie van vouchers te weigeren.
 • Mocht er sprake zijn van onrechtmatigheden dan behoudt Jumbo zich het recht voor aangifte te doen bij de politie.
 • Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij /zij de toestemming hebben gekregen van zijn / haar ouder(s) c.q. verzorger(s)  om mee te kunnen doen aan de actie. Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer daaraan te hebben voldaan.
 • Deelname aan deze actie is geheel voor eigen risico.
 • Door deel te nemen aan deze actie verklaart u kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze actievoorwaarden.
 • Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Indien u vragen hebt over deze actie kunt u contact opnemen met de Jumbo Sparen voor je School klantenservice:
 •  

Actievoorwaarden Basisscholen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Jumbo Supermarkten B.V. (hierna: “Jumbo”) bij deelnemende winkels. Kijk op de betreffende regio pagina voor een overzicht van de deelnemende winkels in uw regio. De looptijd van de actie varieert per marktgebied. Informeer in de winkel naar de looptijd.
 • Alle basisscholen in het postcodegebied van de deelnemende winkels hebben de mogelijkheid gekregen om mee te doen aan deze actie. Op de regio pagina kunt u zien welke specifieke postcodes er zijn geselecteerd.
 • Het maximaal besteedbare budget wordt per plaats vastgesteld en vervolgens naar rato van het aantal geactiveerde schoolpunten onder de deelnemende scholen als waardecheque uitgekeerd.
 • Na uitreiking van de waardecheque ontvangt iedere school inloggegevens van een bestelaccount voor de webshop. Per deelnemende school wordt de waarde van de cheque als tegoed gekoppeld aan het bestelaccount. Via het bestelaccount in de webshop kan het tegoed ingewisseld worden voor allerhande spel- en leermaterialen.
 • Het bedrag op de waardecheque is inclusief BTW.
 • De deelnemende scholen kunnen de waardecheque uitsluitend inwisselen voor schoolartikelen uit het geselecteerde assortiment, bij de deelnemende schoolartikelen leverancier(s) Heutink en Kompan. Gedurende de actie kunnen/mogen deze leveranciers contact met u opnemen.
 • De uitgereikte waardecheques en dito tegoed op de bestelaccount kan niet worden omgewisseld c.q. verzilverd tegen contant en/of giraal geld en is niet geldig in combinatie met andere acties en kortingen.
 • Enkele schoolartikelen zijn enkel te bestellen met een bijbetaling door de school.
 • De deelnemende scholen sluiten bij het bestellen van de producten een overeenkomst met Heutink en Kompan en uitdrukkelijk niet met Jumbo. De orderafhandeling, levering, service, klachtenafhandeling, klantenservice, garantievoorwaarden en facturatie en incasso van bijbetalingen binnen deze actie worden derhalve rechtstreeks verzorgd door Heutink en Kompan. Jumbo is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die verband houdt met de bestelde producten.
 • Het toegekende budget en de bestelaccount is door de school te gebruiken vanaf moment uitreiking waardecheque, totdat de webshop sluit, waarna de bestelaccount zal worden afgesloten en het resterende tegoed komt te vervallen. Kijk op uw regio pagina voor de periode waarin de webshop actief is.
 • De school mag het tegoed in meerdere bestellingen besteden.
 • Als deelnemende school bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw account, het zorgvuldig omgaan met uw account, de inloggegevens en het zelfstandig doen van de bestellingen en contact onderhouden met de leveranciers.
 • Jumbo behoudt zich het recht voor deze actie en deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen.
 • Jumbo behoudt zich het recht voor om de naam van de deelnemende scholen te gebruiken in actiecommunicatie en pr.
 • Persoonsgegevens en gegevens van de scholen, anders dan de naam en plaats van de school, die bij deelname aan de actie worden ingevoerd zullen uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering van deze actie, ten behoeve van het benaderen van deelnemers om de actie te evalueren. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van deze actie.
 • Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.
 • Indien u vragen hebt over deze actie kunt u contact opnemen met de Jumbo Sparen voor je School klantenservice: